این پرسشنامه صرفاً برای کمک به یک تحقیق میدانی و پژوهش‌های اولیه، جهت تالیف یک جستار است با موضوع: آداب جنسی و تاثیر آن بر اهداف شخصی‌ در زندگی مشترک. هدف این است که در طول تالیف کتاب، تجربیات آ‌‌‌ن‌ها و روایت‌ها و پاسخ‌های سوالات، مورد توجه قرار بگیرد و مکملی باشد برای متن کتاب. بدیهیست هویت پاسخ‌دهندگان مد نظر نخواهد بود و سوالی هم در این باره نخواهد شد. نکته: لطفاً پاسخ‌ها تا جایی که ممکن است صادقانه و بدون جانبداری و سانسور باشند. در سوالات تشریحی، فرد پاسخ‌دهنده هر طور که در نوشتن راحت است و بدون در نظر گرفتن نکات دستوری و ادبی، پاسخ خود را بنویسد. این پرسشنامه برای زوجین و اشخاص متارکه کرده تنظیم شده است. لطفاً جواب‌های خود را هر مقدار که لازم می‌دانید، تایپ کنید. سپاس پرسشنامه

Submitting Form...

The server encountered an error.

پاسخ سوالات ارسال شد

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required