خانه بیوگرافی مصاحبه تماس کتاب اخبار
تصاویر نمایش «چشم برهم زدن» / اقتباس از رمان پارازیت 1394 تماشاخانه ارغنون / تهران / نویسنده: محمد زارعی / کارگردان: محمد زیگساری

پارازیت (رمان)

ناشر: H&S - لندن - 2012

خرید کتاب

FarhadBabaei © 2020