خانه بیوگرافی مصاحبه تماس کتاب اخبار رادیو پویا رادیو مونترال روزنامه فرهیختگان - 1394/05/19 مجله تجربه - تیرماه 1394 روزنامه شرق - 1394/05/11 روزنامه فرهیختگان - 1394/01/26 همشهری آنلاین - 1394/01/25 هفته نامه صدا - 1394/03/02 روزنامه فرهیختگان - 1394/04/15 روزنامه اعتماد - 1394/01/20 مجله هفته - تورنتو - 1392/07/16 سایت ادبی آوانگارد - 1391/05/31 مجموعه داستان همشاگردی ها - پاریس 2012 جنگ زمان - 1392 دوهفته نامه شهروند تورنتو - 1391 یاداشت رضا حسینی - نشر ناکجا - 1392 انجمن رمان 51 یادداشت زهرا شاهی - 1395/04/05
سایت سرخط - خرداد 1390 رادیو زمانه - دفتر خاک - 1390/12/26 رادیو زمانه - 1389/12/25

FarhadBabaei © 2018